Važni kontakti

CENTAR ZA SIGURNIJI INTERNET http://cnzd.org/

HOTLINE – PRIJAVA ILEGALNOG SADRŽAJA NA INTERNETU
http://csi.hr/hotline/

HELPLINE pomoć i podrška u slučaju nasilja na internetu http://csi.hr/helpline/

 

RED BUTTON Ministarstvo unutarnjih poslova https://redbutton.gov.hr/online-prijava/7

Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba
https://www.poliklinika-djeca.hr/

HRABRI TELEFON http://hrabritelefon.hr

ŽENSKA SOBA – Centar za žrtve seksualnog nasilja
http://zenskasoba.hr/hr/centar-za-zrtve-seksualnog-nasilja/

Web stranica SIGURNO MJESTO http://www.sigurnomjesto.hr/

Web stranica SEZAM http://www.sezamweb.net/

Društvo za psihološku pomoć http://dpp.hr/

MODUS-Centar za djecu, mlade i obitelj http://dpp.hr/modus/

PLAVI TELEFON https://www.plavi-telefon.hr/

Pravobraniteljica za djecu https://dijete.hr/

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova http://www.prs.hr/