NOVOSTI

RADIONICE U ŠKOLAMA

Nedavno su provedene edukacije za vršnjačke edukatore/ice i trenutno se naše edukatorice i edukatori pripremaju za početak provedbe radionica u svojim srednjim školama na temu prevencije seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja u partnerskim vezama mladih.

PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE/CE

U pripremi je priručnik za nastavnike/ce za prevenciju i suzbijanje elektroničkog nasilja u partnerskim vezama mladih
Nasilje u adolescentskim vezama je ozbiljan problem. Reagirajte i zaustavite nasilje svaki put kada se dešava, kada postoji saznanje ili sumnja da ono postoji!
Izgradnja osjećaja povjerenja je nužna. Aktivno uključivanje učenika i učenica oko tema koje su njima važne, međusobno uvažavanje i poštovanje je presudno kako bi mladi tražili pomoć u slučaju nasilja u vezama.
Nasilje i zlostavljanje nisu krivnja žrtve. Odgovornost i krivnja uvijek je na počinitelju. Promjenom društvenih normi, kritiziranjem seksističkih šala i vjerovanjem žrtvi možemo smanjiti rodno uvjetovano i seksualno nasilje u društvu.
Rodno uvjetovano i seksualno nasilje u virtualnom svijetu ostavlja tragove i posljedice u stvarnom okruženju i utječe na sva područja života. Pomozite mladima da nauče prikladno ponašanje na Internetu, da prepoznaju moguće opasnosti i razviju strategije nošenja s potencijalno štetnim situacijama.