Infografike

ISTRAŽIVANJA

Pogledajte rezultate istraživanja stavova nastavnika/ca iz Mađarske, Španjolske, Srbije i Hrvatske.

ISTRAŽIVANJA “MOGU REĆI NEĆU” HRVATSKA

VIŠE

MEĐUNARODNA “MOGU REĆI NEĆU” ISTRAŽIVANJA

VIŠE

DRUGA KORISNA ISTRAŽIVANJA

VIŠE
Nasilje u adolescentskim vezama je ozbiljan problem. Reagirajte i zaustavite nasilje svaki put kada se dešava, kada postoji saznanje ili sumnja da ono postoji!
Izgradnja osjećaja povjerenja je nužna. Aktivno uključivanje učenika i učenica oko tema koje su njima važne, međusobno uvažavanje i poštovanje je presudno kako bi mladi tražili pomoć u slučaju nasilja u vezama.
Nasilje i zlostavljanje nisu krivnja žrtve. Odgovornost i krivnja uvijek je na počinitelju. Promjenom društvenih normi, kritiziranjem seksističkih šala i vjerovanjem žrtvi možemo smanjiti rodno uvjetovano i seksualno nasilje u društvu.
Rodno uvjetovano i seksualno nasilje u virtualnom svijetu ostavlja tragove i posljedice u stvarnom okruženju i utječe na sva područja života. Pomozite mladima da nauče prikladno ponašanje na Internetu, da prepoznaju moguće opasnosti i razviju strategije nošenja s potencijalno štetnim situacijama.