Što nastavnice/i znaju o (elektroničkom) rodno uvjetovanom nasilju u školama?

1028 nastavnica/ka iz Mađarske, Španjolske, Srbije i Hrvatske podijelilo je svoja stajališta i iskustva o elektroničkom seksualnom i rodno-uvjetovanom nasilju u partnerskim vezama mladih.

Rodno-diskriminativna ponašanja prema učenicima i učenicama

Slična očekivanja među zemljama:

1

Mišljenja i stavovi nastavnica/ka prema (elektroničkom) rodno-uvjetovanom nasilju

– većinom nemaju stavove koji okrivljuju žrtvu za nasilje

– pokazuju osviještenost o dinamici nasilnih veza,

– ne znaju da li učenice/i imaju dovoljno povjerenja u njih da bi im se obratili
za pomoć u slučajevima nasilja u vezama.

Ponekad je opravdano ako mladić udari svoju djevojku.

SLAŽU SE

NEODLUČNI

NE SLAŽU SE

Kada osoba trpi nasilje u vezi, jednostavno joj je napustiti vezu.

SLAŽU SE

NEODLUČNI

NE SLAŽU SE

Učenice/i imaju povjerenja u nastavnice i stručne suradnice i obraćaju im se za pomoć u slučajevima nasilja u vezi.

SLAŽU SE

NEODLUČNI

NE SLAŽU SE

Djevojke su jednako nasilne kao i mladići.

SLAŽU SE

NEODLUČNI

NE SLAŽU SE

2.

Svijest o problemu

Nastavnici/e koji smatraju da je nasilje u adolescentskim vezama ozbiljan problem među njihovim učenicima:

HU

ES

SR

CRO

Razgovara li se o nasilju u adolescentskim vezama u školama?

TEMA FORMALNIH RAZGOVORA MEĐU NASTAVNICIMA

TEMA NEFORMALNIH RAZGOVORA MEĐU NASTAVNICIMA

TEMA RAZGOVORA SA UČENICIMA

TEMA RAZGOVORA SA RODITELJIMA

Nastavnici češće imaju saznanje da su učenice žrtve nasilja u vezi u usporedbi sa učenicima

UČENICA

nastavnici imaju saznanje o fizičkom nasilju

nastavnici imaju saznanje o psihičkom nasilju

nastavnici imaju saznanje o seksualnom nasilju

UČENIK

nastavnici imaju saznanje o fizičkom nasilju

nastavnici imaju saznanje o psihičkom nasilju

nastavnici imaju saznanje o seksualnom nasilju

Prema saznanjima nastavnika, učenice češće doživljavaju elektroničko seksualno i rodno-uvjetovano nasilje u intimnim vezama.

Širenje glasina o njoj/njemu putem mobitela/e-maila/društvenih mreža
Snimanje i slanje video snimke nje/njega bez njene/njegove dozvole
Slanje jako puno poruka njoj/njemu zbog kojih se osjećala/o nesigurno ili uplašeno
Slanje prijetećih tekstualnih poruka njoj/njemu
Činio/la da se osjeća prestrašeno kada nije odgovorila/o na njegove/njezine tel. pozive i poruke
Objavio/la je njene/njegove posramljujuće fotografija online

Kako nastavnici procjenjuju utjecaj elektroničko rodno-uvjetovanog nasilja na njihove učenice/ke?

Ozbijno i uznemirujuće za nju/njega
Smatrala/smatrao je to smiješnim
Ne znam, nisam primijetila/o
3.

Procjena nastavnika – jeste li bili u stanju pomoći učenicima?


U SLUČAJEVIMA FIZIČKOG NASILJA

U SLUČAJEVIMA PSIHIČKOG NASILJA

U SLUČAJEVIMA SEKSUALNOG NASILJA

U SLUČAJEVIMA ELEKTRONIČKOG NASILJA


Najčešće, mladi se NE OBRAĆAJU NASTAVNICIMA ZA POMOĆ u situacijama elektroničkog nasilja u vezi. Ali kada se obrate za pomoć, više nastavnica izjavljuje da pomoć većinom traže učenice nego učenici.

Nastavnici uključeni u aktivnosti prevencije nasilja u adolescentskim vezama:

HU

ES

SR

CRO

POTREBE NASTAVNICA/KA

Nastavnici  trebaju dodatnu podršku kako bi mogli raditi na prevenciji nasilja u adolescentskim vezama.

Transnacionalni izveštaj “Osviještenost nastavnica/ka o elektroničkom i rodno-uvjetovanom nasilju u partnerskim vezama mladih” pripremljen je na temelju nacionalnih izvještaja u četiri zemlje, koje su provele sljedeće organizacije: NANE – organizacija za ženska prava (Mađarska) , Autonomni ženski centar (Srbija), INDERA (Španjolska),  i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (Hrvatska). Ova aktivnost dio je projekta “Mogu reći neću! Osnaživanje mladih, posebno djevojaka, da se suprotstave elektroničkom seksualnom i rodno-uvjetovanom nasilju u partnerskim vezama.”